Δίκτυο Μεταφραστικών Κέντρων

Το γραφείο στο Μαρούσι βρίσκεται Θησέως 12, 151 24. Επικοινωνήστε στο 210 6142244.