Δίκτυο Μεταφραστικών Κέντρων

Το Δίκτυο Μεταφραστικών Κέντρων ΕΡΜΗΝΕΙΑ παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Επίσημες μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες.
 • Μεταφράσεις παντός τύπου κειμένων και ορολογίας.
 • Επικυρώσεις.
 • Διεκπεραίωση εμπορικής αλληλογραφίας και τηλεφωνικής επικοινωνίας με το εξωτερικό (τηλεφωνική διερμηνεία).
 • Διερμηνεία εντός και εκτός Ελλάδας (Ταυτόχρονη ή Διαδοχική).
 • Δακτυλογραφήσεις σε όλες τις γλώσσες.
 • Scanning, Printing.
 • Εditing κειμένων, εργασιών και επιστολών.
 • Proofreading – Διόρθωση και επιμέλεια κειμένων.
 • Απομαγνητοφωνήσεις.
 • Διεκπεραίωση φακέλου ΔΟΑΤΑΠ.
 • Διεκπεραίωση εγγράφων για συνταξιοδότηση από ξένο φορέα.
 • Διεξαγωγή φακέλου για σπουδές στη Βρετανία.

Μεταφράσεις

Τα Κέντρα Ερμηνεία αναλαμβάνουν μεταφράσεις παντός τύπου και ορολογίας όλων των γλωσσών. Παράλληλα με την μεγάλη γλωσσική ποικιλία που παρέχει το δίκτυο, στα Κέντρα Ερμηνεία μπορείτε επίσης να βρείτε ειδικευμένους μεταφραστές πάνω σε πολλούς τομείς, όπως για παράδειγμα σε νομικά, ιατρικά, τεχνολογικά, και άλλα θέματα.

Οι εξειδικευμένοι μεταφραστές εξασφαλίζουν τη σωστή διεξαγωγή της μετάφρασης του κειμένου σας, και την παροχή ενός τεχνικά και γλωσσικά καταρτισμένου αποτελέσματος.

Ακόμη αναλαμβάνουν επίσημες μεταφράσεις:

 • Πιστοποιητικών
 • Πτυχίων
 • Κειμένων παντός τύπου και ορολογίας (νομικών, τεχνικών, ιατρικών, φορολογικών κ.α.)
 • Εργασιών / πτυχιακών
 • Εγχειριδίων
 • Ιατρικών Γνωματεύσεων
 • Συνταξιοδοτικών εγγράφων
 • Αδειών οδήγησης

Διερμηνεία

Το δίκτυο Ερμηνεία αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο διερμηνέων στην Ελλάδα. Οι πελάτες του δικτύου δύναται να εξοικονομούν σημαντικά κονδύλια εξόδων χρησιμοποιώντας τους κατά τόπους διερμηνείς του δικτύου εντός και εκτός Ελλάδος.

Το Δίκτυο Μεταφραστικών Κέντρων Ερμηνεία® προσφέρει διερμηνείς για ταυτόχρονη (σε καμπίνα), διαδοχική (σε meetings, συνδιασκέψεις, δικαστήρια) και ψιθυριστή διερμηνεία (σε συναντήσεις κ.α). Τα κέντρα παρέχουν επίσης τη δυνατότητα τηλεφωνικής διερμηνείας για τους πελάτες τους.

Οι διεθνώς πεπειραμένοι διερμηνείς του δικτύου, κατανοώντας τις ανάγκες της επιχείρησής σας ή της εργασίας σας, μπορούν να αναλάβουν και εξ ολοκλήρου την επικοινωνία με τους συνεργάτες σας στο εξωτερικό - μετά από δική σας εντολή, και να συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχία σας.


Επικυρώσεις

Οι συνεργάτες του ΕΡΜΗΝΕΙΑ ανήκουν όλοι σε επίσημο επαγγελματικό σύλλογο μετάφρασης και διερμηνείας και ως εκ τούτου μπορούν να επικυρώνουν τις μεταφράσεις τους. Συνεργαζόμαστε επίσης με πιστοποιημένους δικηγόρους που μπορούν και επικυρώνουν μεταφράσεις βάσει του άρθρου 36 παρ.2γ του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013).

Στα πλαίσια των ολοκληρωμένων υπηρεσιών που προσφέρουμε, το ΕΡΜΗΝΕΙΑ αναλαμβάνει επίσης την επικύρωση των πρωτότυπων εγγράφων με τη σφραγίδα Χάγης – Επισημείωση, όπου αυτό είναι εφικτό.

Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι συνεργάτες του Ερμηνεία, είναι εκπαιδευμένοι και μπορούν να σας παρέχουν την κατάλληλη καθοδήγηση ως προς την σωστή επικύρωση των πρωτοτύπων εγγράφων σας καθώς και της επικύρωσης των μεταφράσεων που διεξάγουμε στα γραφεία μας.


Απομαγνητοφωνήσεις

Παρέχουμε απομαγνητοφώνηση ηχητικών αρχείων σε πολλές γλώσσες. Το έμπειρο και εχέμυθο προσωπικό μας εξασφαλίζει την πιστή μεταφορά ηχητικών δεδομένων στη μορφή που εσείς επιθυμείτε. Η παράδοση του αρχείου μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά είτε σε USB stick.


Δακτυλογραφήσεις

Αναλαμβάνουμε τη δακτυλογράφηση χειρόγραφων ή τυπωμένων εγγράφων σε όλες τις γλώσσες. Παρέχουμε επίσης τη δυνατότητα δακτυλογράφησης μονοτονικών αλλά και πολυτονικών κειμένων, καθώς και τη δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων (data entry) σε φύλα excel, και δημιουργία πινάκων που εσείς μας ζητήσετε.