Δίκτυο Μεταφραστικών Κέντρων

Επίσημες μεταφράσεις από πτυχιούχους μεταφραστές-γλωσσολόγους σε όλες τις γλώσσες.

Διερμηνείες εντός και εκτός Ελλάδος σε όλες τις γλώσσες.

Διεκπεραίωση εμπορικής αλληλογραφίας και τηλεφωνικής επικοινωνίας με το εξωτερικό (τηλεφωνική διερμηνεία).

Απομαγνητοφωνήσεις. Υποτιτλισμός

Διόρθωση και Επιμέλεια κειμένων, Proofreading.

Σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων.

Δακτυλογραφήσεις σε όλες τις γλώσσες.

Μετάφραση, προετοιμασία πτυχιακών/μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών.

Διεκπεραίωση αιτήσεων για σπουδές στην Αγγλία.

Νέο e-mail: ritsa129@gmail.com

Facebook: ΕΡΜΗΝΕΙΑ Μεταφραστικό Κέντρο Αλεξανδρούπολης

Το γραφείο Αλεξανδρούπολης βρίσκεται Κων. Παλαιολόγου 55 & Κομνηνών 68131. Επικοινωνήστε στο 25510 89912 ή στο 6993698785.