Δίκτυο Μεταφραστικών Κέντρων

Το γραφείο της Αγίας Παρασκευής βρίσκεται Λ. Μεσογείων 419. Επικοινωνήστε στο 210 6013951.