Δίκτυο Μεταφραστικών Κέντρων

Το γραφείο της Αγίας Παρασκευής βρίσκεται Σουλίου 46. Επικοινωνήστε στο 210 6013951.